Klachten

Opmerkingen en suggesties
Wanneer u opmerkingen of suggesties heeft waarmee wij onze zorgverlening kunnen verbeteren dan horen wij dat graag. Dit kan via info@huisartsenpostapeldoorn.nl

Klachten
Iedereen op de huisartsenpost probeert u zo goed mogelijk te helpen wanneer u dringend een huisarts nodig heeft. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg. Dit willen wij graag van u horen zodat wij zo snel mogelijk met u tot een oplossing kunnen komen. Uw klacht biedt ons de gelegenheid onze zorg verder te verbeteren.
Hoe kunt u een klacht melden?
De snelste manier om uw ontevredenheid kenbaar te maken is dit rechtstreeks te melden bij de huisartsenpost. Dit kan op verschillende manieren:
• Door het klachtenformulier op de website in te vullen, klik op  contact en dien hier uw klacht in.
• Door een e-mail te sturen naar info@huisartsenpostapeldoorn.nl
• Door een brief te schrijven naar
Regionale Huisartsenpost Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn
Wilt u in uw e-mail/brief in ieder geval naam, telefoonnummer en geboortedatum vermelden? Dient u een klacht in namens iemand anders, dan graag de naam en geboortedatum van de betrokkene vermelden in uw e-mail/brief. Wij kunnen dan snel onderzoeken wat er is gebeurd.
Wat doen wij met uw klacht?
De klachtenregeling van de huisartsenpost is gericht op klachtenopvang en –bemiddeling. Afhankelijk van de inhoud van uw klacht neemt de locatiemanager of de klachtenhuisarts contact met u op. U kunt uw klacht dan nader toelichten en met u zoeken naar een goede manier om uw klacht op te lossen. Indien uw klacht gericht is tegen een zorgverlener kunnen zij bemiddelen en u in contact brengen met deze zorgverlener.

Bij wie kunt u verder terecht met uw klacht?
Klachtencommissie Huisartsen Stedendriehoek
Bent u niet tevreden over de klachtopvang en -bemiddeling door de huisartsenpost of wilt u een formele uitspraak of uw klacht al dan niet gegrond is, dan kunt u kiezen voor behandeling van uw klacht door de Klachtencommissie SDHS. Dit kan schriftelijk via het volgende adres:
Klachtencommissie Huisartsen Stedendriehoek
Lovinklaan 1,
6821 HX Arnhem.

Zorgbelang Gelderland
Voor ondersteuning en meer informatie over uw rechten als patiënt kunt u terecht bij de afdeling Signalering en klachtopvang van Zorgbelang Gelderland:
www.zorgbelanggelderland.nl; 026-3842822